De beweegroute wordt wekelijks met een grote groep gelopen. 

Tijdens het lopen van de beweegroute tref je 16 verschillende oefeningen aan.

Wat doen we?

Ontmoeten, bewegen en muziek

Als mensen ouder worden, blijven ze het liefst in hun eigen omgeving. Wat is daarvoor nodig? Allereerst natuurlijk praktische dingen zoals winkels en medische zorg in de buurt, een toegankelijke woning die schoongehouden wordt en hulp als mensen niet meer goed zelf uit de voeten kunnen. En mensen hebben ontmoetingsplekken nodig. Ze moeten met elkaar in contact kunnen komen, vertrouwde mensen in hun omgeving hebben. Dus dicht bij huis en op loopafstand.

Als we nu bij voorbeeld prof. dr. Erik Scherder vragen wat voor het fysieke en mentale welzijn van ouderen nog meer van groot belang is antwoord hij ongetwijfeld: bewegen en muziek. In 2014 verscheen zijn eerste boek ‘Laat je hersenen niet zitten’, over de invloed van beweging op onze hersenen en in 2017 ‘Singing in the brain’, over de invloed van muziek op onze hersenen.

Stichting Kwiek Nijmegen-midden heeft nu als pijlers van haar activiteiten ‘Ontmoeten, Bewegen en Muziek’ gekozen. Daarnaast organiseert de stichting lezingen, trainingen en (creatieve) workshops voor ouderen, ook steeds met als doel het welzijn te verbeteren.

Een van de bewegingsactiviteiten is het lopen van de Kwiek beweegroute. Deze route ligt in de wijk Hazenkamp, maakt gebruik van straatmeubilair en heeft als start- en eindpunt de Maranathakerk waar koffie, thee en koekjes na afloop klaar staan.

Andere beweegactiviteiten zijn: koersballen, oefeningen op muziek met Hanny en oefeningen voor gewrichten met Hung. Voor de corona lockdowns hebben we veel samen gezongen en Eva, Jan en Annemiek hebben ieder op hun eigen wijze voor ons opgetreden.

In het bijzonder moet onder het kopje muziek nog het project ‘ouderen zingen samen met jongeren’ vermeld worden. Hopelijk kan daar een vervolg aan gegeven worden in 2022. Dit project kwam tot stand met medewerking van NewRootz en de kinderen van het Pontem-college.

Bij goed weer gebruiken we de tuin van de Maranathakerk.

Bewegen in de frisse buitenlucht, altijd goed!

Wie zijn we?

Enthousiaste vrijwilligers uit de buurt voor de buurt

Stichting Kwiek Nijmegen-midden is op de eerste plaats een hechte groep ouderen; ouderen die minimaal een keer per week samenkomen om deel te nemen aan activiteiten waarin Ontmoeten, Bewegen en Muziek centraal staan. Zij zijn voor het grootste deel afkomstig uit wijken Hazenkamp en St.Anna, deel uitmakend van het stadsdeel Nijmegen-midden. Ouderen uit andere wijken die zich thuis voelen in de groep zijn natuurlijk ook van harte welkom!

Tot eind 2021 ging deze groep ouderen als werkgroep van de stichting Hart voor Hazenkamp door het leven. Met goedkeuring van de stichting Hart voor Hazenkamp is de werkgroep per 1 april 2022 verzelfstandigd tot de stichting Kwiek Nijmegen-midden.

Het voornemen van de stichting Kwiek Nijmegen-midden is (1) het organiseren van activiteiten met als pijlers ‘Ontmoeten, Bewegen en Muziek’ en (2) het organiseren van lezingen, workshops en trainingen, beide met het doel ouderen in Nijmegen die nog thuis wonen te helpen zolang mogelijk fysiek en mentaal gezond te blijven.

Bij een stichting (zonder winstoogmerk) hoort natuurlijk een bestuur en dat bestaat op het ogenblik uit de volgende leden: Hans Hermes, Hanny Schoots en Corry van Drumpt. Hans Hermes is tevens de activiteitencoördinator.

De belangrijkste taak van het bestuur van de stichting is het vergroten van de naamsbekendheid en daardoor (1) de activiteiten bij meer ouderen in Nijmegen onder de aandacht te brengen en hen te stimuleren deel te nemen aan de activiteiten en (2) het vergaren en vergroten van financiële middelen bij particulieren en bedrijven om de voortgang en uitbreiding van de activiteiten, lezingen, workshops en trainingen te waarborgen.

Spelletjes zijn een vast onderdeel van het altijd druk bezochte programma.

Programma

Elke woensdag van 13.00 of 14.00 tot 16.00 uur

Tijd Programma
13.00 - 13.45 uur Kwiek-eXtra
13.45 - 14.15 uur

Inloop middagprogramma

14.15 - 15.00 uur

Kwiek beweegroute lopen, 
oefeningen met Hanny op muziek en met Hung
voor de gewrichten.

15.00 - 15.45 uur

Muziek, workshops en lezingen; koersballen en
spelletjes. Met koffie, thee en een koekje.
Zie ook Kwiek-eXtra

15.45 - 16.00 uur Opruimen

Kwiek-eXtra is een programma met diverse activiteiten, lezingen en workshops. Het programma is een samenwerking van stichting Kwiek Nijmegen-midden, GGD Gelderland-zuid, Bindkracht 10, de gemeente Nijmegen en GGIB Nijmegen.  

Programma woensdag 7 juni:
13.45 - 14.15 uur: Inloop
14.15 - 15.00 uur: Oefeningen met Hanny en Hung
15.00 - 16.00 uur: Quizzen!                                                                                           

Verbinden doen we op veel manieren!

Steun ons

Voor particulieren en bedrijven

Particulieren.
Steun ons en maak het verschil. Met uw donatie zorgt u ervoor dat ouderen van Kwiek Nijmegen-midden door Ontmoeten, Bewegen en Muziek in verbinding komen en blijven en zorgt u ervoor dat ze langer fysiek en mentaal fit blijven. Maak een uitomatische afschrijving bij uw bank of doneer eenmalig een groter bedrag.                                                                                                                       IBAN: NL52 INGB 0396 1476 66   t.n.v. Stichting Kwiek Nijmegen-midden

Bedrijven.
Als uw bedrijf een gift geeft, dan is er sprake van vrijgevigheid. Er is geen tegenprestatie aan verbonden. De gift moet aan een ANBI of een steunstichting zijn. Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling, een instelling die zich voor minstens 90% inzet voor een algemeen belang ofwel niet commerciële inzet. Ook mag de instelling met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk hebben. De gift is vrijgesteld van BTW.                                          (Even geduld...ANBI status wordt aangevraagd in  januari 2023!)

MUZIEK speelt een invloedrijke rol in de samenleving en de cultuur, en dat al gedurende duizenden jaren. Sommige van de vroegste instrumenten dateren zelfs van ongeveer 40.000 jaar geleden.
Muziek speelt niet alleen een grote rol in de samenleving, maar uit onderzoek blijkt dat muziek ook positieve effecten heeft op je algemene welzijn.

Muziek is daarom naast Ontmoeten en Bewegen de derde pijler van de Stichting Kwiek Nijmegen-midden.

.

Zorg vs Welzijn

Hoe meer welzijn, hoe minder zorgbehoeften

“Welzijn staat voor zich goed voelen en voor welbevinden. Welzijn is een gevoel van geluk. Met welzijn wordt bedoeld dat het zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal goed met een persoon gaat.

Welbevinden krijgt steeds meer aandacht in de ouderenzorg. Zorg voor welbevinden, goed in je vel zitten, is voor iedereen belangrijk en heeft een positieve invloed op de lichamelijke gezondheid.
Ouderen met een slechtere fysieke gezondheid ervaren minder welbevinden dan gezonde ouderen. Andersom geldt ook dat ouderen die zich goed voelen, fysiek gezonder zijn. Welzijn vertrekt vanuit de eigen kracht van mensen: sociale contacten, een zinvolle dagbesteding, vrijwilligerswerk, de kans om anderen te ontmoeten, actieve deelname aan de samenleving, kunnen rekenen op hulp en steun als het moeilijk gaat. Het doel is dat elk individu zich kan ontplooien en zich omringd weet als burger, oudere, nieuwkomer of persoon met een handicap." 

Uit: "Zorgen voor de zorg, zorg voor meer welzijn en investeer meer in informele zorg" 

Download hier de gehele pdf

Vrienden van de stichting
Locatie

Al onze activiteiten vinden in principe plaats in en rondom de Maranathakerk in het stadsdeel Nijmegen-midden. Klik hier om uw route te plannen.

Maranathakerk
Steenbokstraat 86
6531TH Nijmegen

Contact

Stichting Kwiek Nijmegen-midden
Buffelstraat 63
6531 RT Nijmegen

hanshermes3@gmail.com                                            06 - 47 36 76 02
www.kwieknijmegen.nl

 KvK 86000020

Bankrekening: NL52 INGB 0396 1476 66             t.n.v. Stichting Kwiek Nijmegen-midden

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geeft u aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten